Jdi na obsah Jdi na menu

Služby

Finanční účetnictví

/ dříve podvojné účetnictví /

Kompletní zpracování finančního účetnictví dle Zákona o účetnictví a s ním souvisejících předpisů.Naše firma se zaměřuje na individuální přístup k jednotlivým klientům. Jelikož co firma - to originál.Struktura zpracování je nastavena dle požadavku klienta a efektivnosti pro konkrétní typ firmy. Možné až do zpracování  manažerského účetnictví . Do této kategorie samozřejmě zahrnujeme i zpracování Daně z přidané hodnoty /DPH/.Služby zpracováváme na vlastním programovém vybavení, ale i na programech klientů, pokud mají zájem, mají vlastní nastavení a možnost vzdáleného přístupu. V těchto případech spolupracujeme na vytvoření administrativního systému toku dokladů a provázanosti, včetně spolupráce s aktivními zaměstnanci. To především na kontrole, provázanosti skladů, zakázek, objednávek, adresářů, pokladen, bank, a dalších agent provázaných s účetnictvím, včetně nastavení kontrolních mechanismů jednotlivých oblastí. Pravidelně dodáváme průběžné účetní závěrky a to většinou roční, pololetní a čtvrtletní, v některých případech měsíční. Vše po dohodě dle potřeby. Zastupujeme klienty při kontrolách Finančních úřadů a dalších s činností souvisejících úřadů včetně běžné komunikace.      

Daňová evidence

/ dříve jednoduché účetnictví/

Daňovou evidenci zpracováváme pro fyzické osoby menšího i většího rozsahu. Vzhledem k tomu, že i rozsahově větší firmy mohou mít řadu důvodů vést daňovou evidenci / pokud je jim to samozřejmě umožněno - fyzické osoby/ , pracujeme od běžného zpracování do podrobného  propracování systému dle požadavku a potřeb klienta. Samozřejmě zpracováváme Daň z přidanéné hodnoty / DPH /. Služby zpracováváme na vlastním programovém vybavení, ale i na programech klientů, pokud mají zájem, mají vlastní nastavení a možnost vzdáleného přístupu. V těchto případech spolupracujeme na vytvoření administrativního systému toku dokladů a provázanosti, včetně spolupráce s aktivními zaměstnanci. To především na kontrole, provázanosti skladů, zakázek, objednávek, adresářů, pokladen, bank, a dalších agent provázaných s daňovou evidencí, včetně nastavení kontrolních mechanismů jednotlivých oblastí. Pravidelně dodáváme průběžné účetní závěrky a to většinou roční, pololetní a čtvrtletní, v některých případech měsíční. Vše po dohodě dle potřeby. Zastupujeme klienty při kontrolách Finančních úřadů a dalších s činností souvisejících úřadů včetně běžné komunikace.      

 

Mzdové účetnictví a Personalistika

Mzdové účetnictví zpracováváme dle podkladů dodávané měsíčně klienty. Bývají různého rozsahu. Zajišťujeme přihlašování a odhlašování jednotlivých zaměstnanců, vedení mezd měsíčně dle dodaných podkladů, zpracování výstupních dokladů atd.Ročně dále zpracováváme roční vyúčtování Daně ze závislé činnosti a srážkové daně a  s roční uzávěrkou sovisející činnosti -ELDZ,Roč.vyúč.daně z příjmů zaměstnancům. atd.Dále v případě potřeby odhláška, přihláška firmy  v registru zaměstnavatelů.Klienty zastupujeme při kontrolách PSSZ,OSSZ,Zdravotních pojišťoven, Finančního úřadu včetně běžné komunikace.

 

Daňová přiznání

Zpracováváme daňová přiznání /viz níže uvedená/. Spolupracujeme s daňovými poradci a auditory. Zajišťujeme  v případě potřeby odklady daně z příjmů.V případě zájmu splupracujeme s klientem na optimalizaci výstupů. 

  • Daň z příjmu právnických osob
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Silniční daň
  • Ostatní

Poradenské služby

Poskytujeme poradenské služby související s výše uvedenými oblastmi.